Ontstaan van onze club

In het woelige jaar ’73 toen het hier nog echt was en de drankzucht groot, zaten ergens in Sint-Anna-Pede enkele ongure elementen rond een tafel geschaard. Gespreksonderwerp : een matchke voetbal tegen de Peeje van Avia.

Het enthousiasme groeide naarmate we beseften dat het eens geen typisch cafespel was.( Die beheersten we immers allen meesterlijk.)

Truitjes werden geleend(O.C.B.), schoenen gekocht en nen bal gepikt. Klaar was Kees.

De konfrontatie met Avia verliep schitterend : 5-1 winst ! De voetbalmikroop had ons te pakken. Het bleef niet bij een match, en dus besloten we een vergadering te beleggen.

Met negen : De Willem, Jef Spinnoy, De Polle, De Guy, De Selle, Jef den bakker, Jaak de Lat, Sois van Rieke en den Herman, waren we op deze historische vergadering.

Met 9 pro’s besloten we een voetbalploeg op te richten. De Moustache-Boy’s waren geboren. De Willem werd president, Jef Spinnoy penningmeester en de Polle secretaris verkozen.

Om financieel rond te komen, (lees : om na de match iets te kunnen drinken.) spekten we de kas met 600 fr. per man.

Daar we allen gehaaide vrouwenhaters waren, werd geen enkele gehuwde man op het terrein geduld. Met het jaar van de vrouw en met de jaren van verstand werd deze wet intussen lichtjes gewijzigd.

Een eerste bal werd georganiseerd, en het sukses was zo schitterend dat er nu na elke match zeker “eentje” kon gedronken worden.

De aktiviteiten stapelden zich op : het jaarlijks bal, enkele historische matchen tegen het befaamde Waaike, tornoois in
Wambeek en Kappelleveld, matchen in Rotselaar, Aalst, …, reizen naar Engeland en Duitsland, week-ends met vrouwen en kinderen, jaarlijkse diners, optredens op bals en huwelijken, enz., …

Zoals het past in een professionele ploeg is de kern nu uitgegroeid tot 18 man. Ieder zegt zijn mening en de toekomst lacht ons toe.

Vele ploegen zijn gekomen. Vele ploegen zijn al gegaan. Maar de Moustache-Boy’s denken aan hun 10-jarig bestaan !

 

 

Structuur van onze club

 

Voorzitter – de man die altijd het laatste woord heeft: Jens Reynbeek

Secretaris – Iedereen, wij maken bij elke vergadering keurig ons eigen verslag op een bierkaartje

Penningmeester – de geldwachter: Guy Vandenhoeck, alias Boudrain

Webmaster – de computernerd: Herman Segers

De Spelers – de mannen die het echte werk doen:te veel om allemaal te vernoemen